Welkom op de website van Jos Burkx

Gedurende mijn loopbaan heb ik meerdere rollen, taken en functies gehad en deze regelmatig gecombineerd. Dit kwam door mijn eigen groei, de groei van mijn omgeving en met mijn wens om op verschillende vlakken actief te zijn. 
Als manager ben ik er op gericht om het beste uit mensen, processen en organisaties te halen en om er voor te zorgen dat businessdoelstellingen worden bereikt. Hiervoor zit ik altijd dicht tegen mijn medewerkers, collega’s en opdrachtgevers aan, soms in een rol als projecteigenaar, soms als account- of contractmanager, maar ook als lijnmanager en coach.

Ik heb ruime ervaring in het aansturen van afdelingen in veranderende omgevingen, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau en combineer dit met kennis van HR-zaken, verandertrajecten en reorganisaties (incl. overleg met OR). Ik kom het best tot mijn recht in een omgeving waarin ik meerdere belangen in balans moet houden, waar echt iets gebeurt en waar met respect resoluut beslissingen genomen moeten worden om vervolgens met veel verve gezamenlijk door te gaan. Het resultaat is hierin voor mij belangrijk, de weg er naartoe is niet per definitie een rechte lijn.
Voorwaardelijk voor een dergelijke werkwijze is een open, eerlijke en menselijke benadering van zaken die zich op een langere termijn volledig terugbetaalt voor alle betrokkenen. 

Sterke punten die uit een profielonderzoek naar voren komen zijn: relatiegericht, zelfvertrouwen, besluitvaardig, impact/overtuigingskracht, initiatief/gedrevenheid, flexibiliteit, leiding nemen/sturing geven, organisatiesensitiviteit.

Voor meer informatie, zie ook be.linkedin.com/in/josburkx  

Voor informatie over Ithaca, zie: www.ithaca.nl